Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na System Identyfikacji Wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Anonima w Kołobrzegu.

Wiodącym hasłem/claimem jest: „Dajemy słowo! BIBLIOTEKA dla wszystkich“

Projekt zgłoszony w konkursie powinien być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej miasta Kołobrzeg: https://regeneracja.kolobrzeg.eu/ i zawierać następujące elementy:

- LOGO oraz opis kolorów i typografię czcionek,

- Szatę materiałów drukowanych (wizytówka, papier firmowy, koperta)

- Wzory materiałów marketingowych (roll up, prezentacja Power Point, ulotka B5, info grafika dla Facebook),

- Wygląd strony www

Czas trwania konkursu: 15.01.2021-15.02.2021 (do godziny 24.00)

Pytania, zgłoszenia i projekty proszę wysyłać na adres: magdalena.pawlik@biblioteka.kolobrzeg.pl,

Nagroda główna: 3000 pln

Po zakończeniu konkursu przewidujemy wystawę nadesłanych prac.

 

Regulamin konkursu