Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą:

  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz w celach marketingowych
  • Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima  z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Jana Frankowskiego 3.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@biblioteka.kolobrzeg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 35 228 70.
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Arkadiusz Małek. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iod@biblioteka.kolobrzeg.pl lub zadzwoń pod numer tel. Podaj tel. 94 35 228 70.
  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres świadczenia usług (użytkownicy Biblioteki), pozostałe dane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z usług biblioteki (użytkownicy) bądź zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.