Majątek Biblioteki

I. Budynki i budowle

 1. Budynek przy ul. Jana Frankowskiego 3 - podstawowa baza lokalowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rok budowy 1926 r. Powierzchnia użytkowa 770,89 m2. Użytkowanie na czas nieokreślony. 
 2. Lokal własnościowy w budynku KSM przy ul. Brzozowej. Powierzchnia 375,80 m2
 3. Lokal przy ul. Czarnieckiego 5F/I - umowa najmu (lokal własnościowy KSM) Powierzchnia 48,08 m2 wraz z częściami wspólnymi przypisanymi do tego lokalu  (udział w części wspólnej - 26,80 m2 ). Powierzchnia ogółem - 74,88 m2
 4. Lokal przy ul. Arciszewskiego 4a/2. Powierzchnia 25,60 m2.  Umowa użyczenia na czas nieokreślony. Właściciel Gmina Miasto Kołobrzeg.


II. Środki trwałe: 

 1. Zbiory (dane na 31.12.2022r.)
  • książki - 153 267 wol.
  • czasopisma - 1383
  • dokumenty audiowizualne – 4621 (w tym audiobooki - 3444)
  • dokumenty elektroniczne – 211
 2. Maszyny i urządzenia
  • sprzęt komputerowy i elektroniczny
  • kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne
 3. Sprzęt biblioteczny