Dostęp do informacji publicznej niepublikowanej w BIP

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek
  • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku
  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana przez pracowników prowadzących daną sprawę

Pobierz - Wniosek o udzielenie informacji publicznej