Internet

 Internet


Stanowiska komputerowe (ul. Frankowskiego 3, I.p):

  • bezpłatne udostępnianie zbiorów multimedialnych oraz programu prawniczego Lex Polonica Prima,
  • odpłatne z dostępem do Internetu oraz pakietów biurowych

Usługa drukowania za odpłatnością.