Czytelnia ogólna

 Czytelnia ogólna (ul. Frankowskiego 3, I p.)

Zbiory:

  • słowniki, encyklopedie, leksykony, informatory
  • literatura naukowa i popularnonaukowa z wszystkich dziedzin nauki
  • zbiór reprintów (nowe wydania starych książek - będące ich wierną kopią)

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na życzenie czytelnika sprowadza się książki z innych bibliotek 

Czytelnia ogólna - Stanowisko komputerowe (ul. Frankowskiego 3, parter)

Stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu służące wyłącznie celom edukacyjnym
.