Załącznik nr 1 do Regulaminu

korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu

 

CENNIK OPŁAT pobieranych od czytelników w agendach    
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu

I.        Usługi reprograficzne:

 

KSEROWANIE, WYDRUK Z KOMPUTERA

Odbitki, wydruki jednostronne

Urządzenie

Format odbitki

Cena

Kserokopia,

Kserokopiarka,

A4

0,50 zł

Wydruk czarno-biały

drukarka

Kserokopia czarno-biała

kserokopiarka

A3

1,00 zł

Kserokopia, wydruk w kolorze

 

A4

3,00 zł

Kserokopia, wydruk w kolorze

 

A3

5,50 zł

SKANOWANIE

Skanowanie

 

A4

1,50 zł


II.        Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzenie zamówionych przez czytelnika materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - opłata pocztowa za przesyłkę

 

III.        Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne

 

1.   Kaucja (umowna) za wypożyczenia materiałów szczególnie cennych w kwocie   nie mniejszej niż 50 zł i nie większej niż 200 zł za każdą pozycję. Dokładną wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości książki.

2.   Kaucja (umowna) za wypożyczenia krótkoterminowe (noc, weekend, święta) z czytelni głównej - trzykrotna wartość materiałów bibliotecznych. Dokładną wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości książki.

 

IV.        Opłaty (kary umowne) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

 

1.   Opłata za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych ponad termin ustalony w Regulaminie 1 za 1 pozycję za każdy tydzień zwłoki

2.   Opłata za upomnienie przesłane drogą pocztową koszt karty i znaczka (zależny od wysokości obowiązujących opłat pocztowych)

3.   Opłata za upomnienie (zawiadomienia) telefoniczne 1,00

 

V.       Opłaty (odszkodowania) za zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych

 

1.   Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych – wg aktualnych cen rynkowych. Dokładną wysokość opłaty ustala bibliotekarz w zależności od wartości danej pozycji (zbioru).

2.   Opłata za zniszczenie kodu paskowego (na książkach, czasopismach, płytach i innych materiałach bibliotecznych)        - 3 zł/szt.

 

VI.        Karta biblioteczna

 

Wykupienie karty bibliotecznej po zagubieniu lub zniszczeniu         - 8,00

 

VII.        Inne usługi

1.  Koszulki A4 na dokumenty                                                     - 0,50 zł/szt.

 

Wytworzył: Monika Dziedzic (15.10.2021r.)