Zbiory i czytelnictwo

Zbiory i czytelnictwo (stan na 31 XII 2019):

Zbiory

 Księgozbiór153 853
Czasopisma bieżące (tytuły)104
Zbiory audiowizualne3674
               w tym audiobooki2494
Zbiory elektroniczne211

Czytelnictwo


Czytelnicy8080
Wypożyczalnia101 921
Zbiory udostępnione w czytelniach39 257
Odwiedziny ogółem87 598