Zbiory i czytelnictwo

Zbiory i czytelnictwo (stan na 31 XII 2022):

Zbiory

 Księgozbiór154 650
Czasopisma bieżące (tytuły)34
Zbiory audiowizualne4621
               w tym audiobooki3444
Zbiory elektroniczne211

Czytelnictwo


Czytelnicy5767
Wypożyczenia86 840
Odwiedziny ogółem59 526