Zbiory i czytelnictwo

Zbiory i czytelnictwo (stan na 31 XII 2021):

Zbiory

 Księgozbiór154 884
Czasopisma bieżące (tytuły)44
Zbiory audiowizualne4240
               w tym audiobooki3060
Zbiory elektroniczne211

Czytelnictwo


Czytelnicy5561
Wypożyczenia73 376
Odwiedziny ogółem73 376