Zbiory i czytelnictwo

Zbiory i czytelnictwo (stan na 31 XII 2016):

Zbiory

 Księgozbiór142 377
Czasopisma bieżące (tytuły)102
Zbiory audiowizualne2820
               w tym audiobooki1640
Zbiory elektroniczne212

Czytelnictwo


Czytelnicy7999
Wypożyczalnia106 350
Zbiory udostępnione w czytelniach33 197
Odwiedziny ogółem90 204