Ogłoszenie

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:

KOORDYNATOR ANIMACJI LOKALNEJ
Miejsce pracy: Kołobrzeg, Filia Ogrody


Zadania:

 1. Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).
 2. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na Osiedlu Ogrody.
 3. Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób, klubów czy stowarzyszeń, zamierzających rozpocząć działalność na rzecz społeczności lokalnej.
 4. Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.
 5. Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.
 6. Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych.
 7. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój społeczności lokalnej.
 8. Budowanie lokalnych koalicji.
 9. Organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalno- rozrywkowo- artystycznych dla wszystkich grup społecznych z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej mieszkańców osiedla Ogrody.
 10. Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania dla projektów realizowanych przez Bibliotekę Ogrody.
 11. Pozyskiwanie sponsorów i partnerów do organizacji wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Ogrody.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki humanistyczne)
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 3. Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.
 4. Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał społeczny lokalnych środowisk.
 5. Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,  facylitowania procesów grupowych.
 6. Umiejętność budowania partnerstw lokalnych.
 7. Wysoki poziom kultury osobistej.
 8. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego Ms Office (minimum Ms Word i Ms Excel)

 

Dodatkowe informacje:

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Przewidywana data zatrudnienia: 1 lipiec 2022

 

Niezbędne dokumenty:

CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje należy składać do 24.06.2022, do godz. 15.00 w Administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu,
ul. Jana Frankowskiego 3 (II p.)

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielenia odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Dyrektor MBP w Kołobrzegu

 

Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Jana Frankowskiego 3. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość na e-mail: info@biblioteka.kolobrzeg.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 35 228 70

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji, wyłącznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail iod@biblioteka.kolobrzeg.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych jest Arkadiusz Małek. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość na e-mail: iod@biblioteka.kolobrzeg.pl lub zadzwoń pod numer tel. Podaj tel. 94 35 228 70.