Sposoby załatwiania spraw

 Sposoby załatwiania spraw

  1. Sprawy obywateli, w tym indywidualne wnioski o udzielenie informacji publicznej są załatwiane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Biblioteki.
  2. Skargi i wnioski czytelników przyjmuje Dyrektor oraz Kierownicy działów.