Miejska Biblioteka Publiczna poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora na terenie Kołobrzegu. Do osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało utrzymanie obiektów bibliotecznych w należytej sprawności.

Miejsce pracy:
Miejska Biblioteka Publiczna / Kołobrzeg


Opis stanowiska:

Konserwator - Złota Rączka jest odpowiedzialny za bieżące prace naprawcze w obiektach Biblioteki.


Wymagania:

 • Doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • Rzeczywistej chęci do dbania o ład, sprawność urządzeń i porządek,

 • Bardzo dobrej organizacji pracy,

 • Zdolności typu „Złota rączka”,

 • Przemieszczania się między lokalami biblioteki,

 • Dyspozycyjności, samodzielności, komunikatywności, kultury osobistej.


Zakres obowiązków:

 • Prace ogólnobudowlane,

 • Naprawy mechaniczne, elektryczne,

 • Naprawy ślusarskie (naprawa, montaż zamków, samozamykaczy, zawiasów, itp.),

 • Naprawy hydrauliczne (konserwacja instalacji ZW,CW,CO),

 • Wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV. na adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. J. Frankowskiego 3 z dopiskiem „KONSERWATOR” wraz z klauzulą: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.”

do dnia 23 stycznia 2016 r..

Przesłanych ofert nie zwracamy.

Oferujemy:

Pracę na 1/4 etatu.


Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty pracy.