Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu zatrudni osobę na stanowisko specjalisty ds. marketingu i promocji.

I. Niezbędne wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości zagadnień marketingu, reklamy i PR
 • doświadczenia zawodowego w branży 1-2 lata,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności, umiejętności pracy zespołowej i partnerskiej,
 • organizacji pracy własnej,
 • konsekwencji w osiąganiu celów,
 • kreatywności,
 • samodzielności,
 • umiejętności analitycznych,
 • kultury osobistej,
 • umiejętności negocjowania,
 • umiejętności pisania tekstów marketingowych i promocyjnych,
 • umiejętności badania i analizy rynku.

Mile widziane doświadczenie w tworzeniu projektów i pisaniu wniosków o dotacje.

II. Zakres obowiązków

 • prowadzenie polityki wizerunkowej MBP na forum publicznym poprzez m.in.:
  • utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami mediów,
  • organizowanie konferencji prasowych, spotkań merytorycznych oraz akcji promocyjnych,
  • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i reklamowych,
  • przygotowywanie materiałów merytorycznych do broszur i innych materiałów promocyjnych,
  • inicjowanie i prowadzenie projektów MBP z zakresu PR i promocji,
 • nadzór nad prowadzeniem serwisów internetowych MBP oraz współdziałanie z odpowiednimi komórkami przy prowadzeniu innych witryn MBP,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych MBP,
 • działania na rzecz pozyskania finansowego wsparcia dla MBP,
 • tworzenie projektów i pisanie wniosków o dotacje.

III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Oferujemy pracę na 1/4 etatu.

Wymagane dokumenty należy składać w biurze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu lub przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
ul. J. Frankowskiego 3
78-100 Kołobrzeg
do dnia 9 lutego 2016 r.

Przesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i ewentualnie adresu e-mail.