Nabór na wolne stanowisko

 

MBP w Kołobrzegu ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarz (umowa na zastępstwo usprawiedliwionej nieobecności) w pełnym wymiarze godzin.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze lub humanistyczne,

- znajomość przepisów ustawy o działalności kulturalnej,

- umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel),

- znajomość metod wyszukiwania informacji w Internecie,

- znajomość obsługi komputera w zakresie programu bibliotecznego,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność i dokładność,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udostępnianie, opracowywanie zbiorów,

- praca z dziećmi i młodzieżą,

- promocja książki i czytelnictwa.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV

- kserokopie dokumentów potwierdzający staż pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 

Oferty należy składać w terminie do 27.01.2015 roku do godz. 14.00 w Miejskiej Bibliotece

 

Publicznej w Kołobrzegu, ul. Jana Frankowskiego 3.