Nagrody i wyróżnienia 2011:

Tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”, marzec 2011 r.

Pomyszkuj w bibliotece, kwiecień 2011

- wyróżnienie w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” -

ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem 2011”.