Majątek Biblioteki

 Majątek Biblioteki

I. Budynki i budowle

 1. Budynek przy ul. Jana Frankowskiego 3 - podstawowa baza lokalowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rok budowy 1926 r. Powierzchnia ogólna 821 m²  (powierzchnia użytkowa ok. 550 m2). Użytkowanie na czas nieokreślony. 
 2. Lokal własnościowy w budynku KSM przy ul. Brzozowej. Powierzchnia 359,3 m2 . 
 3. Lokal przy ul. Czarnieckiego 5F/I - umowa najmu (lokal własnościowy KSM) Powierzchnia 48,08 m2 wraz z częściami wspólnymi przypisanymi do tego lokalu  (udział w części wspólnej - 26,80 m2 ). Powierzchnia ogółem - 74,88 m2. 
 4. Lokal przy ul. Arciszewskiego 4a/2. Powierzchnia 25,60 m2.  Umowa użyczenia na czas nieokreślony. Właściciel Gmina Miasto Kołobrzeg. 
 5. Przyłącze i węzeł cieplny

II. Środki trwałe: 

 1. Zbiory (dane z 31.12.2012r.
  • książki - 153 481 wol. 
  • Zbiory elektroniczne - 1996 jednostki 481
 2. Maszyny i urządzenia
  • sprzęt komputerowy,
  • projektor multimedialny, 
  • drukarki, 
  • fax, 
  • skaner,
  • kserokopiarki, 
  • niszczarki
 3. Sprzęt biblioteczny