Zbiory i czytelnictwo

Zbiory i czytelnictwo (stan na 31 XII 2016):

Zbiory

 Księgozbiór144 491
Czasopisma bieżące (tytuły)105
Zbiory audiowizualne3029
               w tym audiobooki1849
Zbiory elektroniczne212

Czytelnictwo


Czytelnicy7509
Wypożyczalnia102 410
Zbiory udostępnione w czytelniach33 611
Odwiedziny ogółem87 036