Nagrody i wyróżnienia 2016

26.02.2016 r.
Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta
Miejska Biblioteka Publiczna dostała Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta.


15.03. 2016 r.

Biblioteka otrzymała z rąk przedstawiciela Instytutu Książki pamiątkową statuetkę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w podziękowaniu za udział w Programie
Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.
 3.05.2016
Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  dla Haliny Filip, 
dyrektora MBP w Kołobrzegu w Konkursie o Nagrodę im. St. Badonia dla
Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 201521.10.2016
Miejska Biblioteka jako trzecia książnica w województwie zachodniopomorskim
został odznaczona Medalem "Bibliotheca Magna – Perennisque” nadanym przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Medal nadaje się za wybitne dokonania
lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego
i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.