Adres :   78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Frankowskiego 3 

                 NIP :   671-02-00-303 

            Telefon:   (94) 352-27-78 

  Administracja:   (94) 352-28-70

                  FAX:   (94) 354-72-03